Uw jaarnota

De meeste deelnemers krijgen in maart hun jaarnota.

Wij ontvangen veel vragen over de nieuwe energiebelastingen. Een gedeelte van uw jaarnota is immers berekend over 2016. Wij hebben geconstateerd dat onze leveranciers Budget Energie en Greenfoot Energy deze berekeningen tot nu toe correct uitvoeren. Hebt u vragen over uw energienota? Bel gerust.