Nieuwsbrief september 2014

ACM inval energieveilingen


Beste deelnemers van Energiekantoor,

Deze  zomer kunnen wij terugkijken op een paar bijzondere berichten in de media. Zo deed de ACM (Autoriteit Consument en Markt ) op 31 juli 2014 een heuse inval bij bedrijven die betrokken waren bij energieveilingen.

Aanleiding was een onderzoek van RTL nieuws waaruit bleek dat er prijsafspraken werden gemaakt. Dit is misleidend en mogelijk nadelig voor de consument. De vereniging Eigen Huis, Sloop de Crisis, ANWB en De Telegraaf hebben inmiddels bevestigd dat zij werkten met  afgesproken streefgetallen en kortingen.  Het onderzoek is nog steeds in volle gang. Mocht de ACM misstanden constateren dan kan ze hoge boetes opleggen. Wij gaven altijd al kritiek op deze veilingen en zijn benieuwd of en hoe deze partijen hun marktgedrag gaan veranderen.

De Financiële Telegraaf schreef op 13 augustus dat de ACM ook van mening is dat de energieleveranciers nog steeds onduidelijk zijn over de werkelijke energieprijzen. Zo wordt op de energierekeningen nog steeds niet altijd het basistarief apart gespecificeerd. Ook aanbrengpremies geven vaak een verkeerd beeld. Verder wordt er nogal geschoven met de vastrechtkosten die leveranciers zelf vast kunnen stellen. Dit alles maakt vergelijken voor de consument lastig en risicovol waardoor men te lang met hoge tarieven blijft zitten. Het is triest te moeten constateren dat er in al die jaren nog weinig veranderd is in de energiewereld.

Goed nieuws!
In een vergelijkend onderzoek van de consumentenbond (consumentengids september 2014) waarbij leveranciers beoordeeld werden op de integrale tarieven (dus zowel het vastrecht als de 1-jaars tarieven)  bleek dat onze leverancier energiedirect.nl gemiddeld als voordeligste naar voren kwam.  Dit voordeel  werd nog  groter naarmate de afnemer bovengemiddeld was.  Deelnemers van Energiekantoor hebben bovendien  een nog scherper tarief dan deze (openbare)  tarieven van Energie Direct. Een aardige bevestiging dus dat we nog steeds goed zitten…!

Wij blijven ons voor u inzetten. Ons doel is en blijft om vanuit een kwalitatief hoogwaardig deelnemers bestand goede condities in continuïteit te realiseren. Zodat u zich daar niet druk over hoeft te maken, ontzorgen dus!

PS:
Heeft u uw familie of uw buurman al geattendeerd op Energiekantoor.nl?