Nieuwsbrief juni 2018:

Enquête resultaten, marktpositie en visie

Nieuwsbrief juni 2018: Enquête resultaten, marktpositie en visie
 

Beste deelnemers van Energiekantoor,

Zoals u weet hebben wij begin dit jaar een deelnemerstevredenheidsonderzoek gehouden. In totaal hebben ruim 400 deelnemers gereageerd. Wij stellen het zeer op prijs dat zoveel mensen de moeite namen om de enquête in te vullen. De informatie geeft ons een beter inzicht in de mening en wensen van onze deelnemers en leverde ook een aantal bruikbare tips op.
 

Enquête resultaten 
Verreweg het grootste deel van de respondenten (77%) is langer dan drie jaar deelnemer. Ruim de helft (59%) werd Deelnemer via vrienden, kennissen, buren of familie. Ongeveer 20% werd binnen een vereniging gewezen op ons bestaan. Veel genoemd werd FPG (Federatie Particuliere Grondbezit), Lokale Buurtverenigingen (zoals Vereniging Bosch en Duin) maar ook op de plaatselijke Hockey, Tennis en Golfclub is Energiekantoor blijkbaar een onderwerp van gesprek.

Alhoewel het grootste deel (45%) aangeeft deelnemer te zijn vanwege de lage tarieven blijkt een groot deel ook te kiezen voor het ontzorgconcept (26%) en een vergelijkbaar deel (30%) vanwege het gevoel altijd goed te zitten. Het leveren van onze groene stroom wordt door meer dan de helft belangrijk gevonden. Opmerkelijk is dat 37% van de deelnemers dit totaal niet belangrijk vindt.

Maar liefst 83% is tevreden of zeer tevreden over Budget Energie. 1% bleek ontevreden. Energiekantoor zelf scoort hier met 89% iets hoger. Toch hebben wij nog bijna 1% ontevreden Deelnemers. Het is leuk te lezen dat 87% ons spontaan aanbeveelt bij anderen waarvan 76% (zeer) regelmatig! Ook mogen wij 23% van de respondenten benoemen als fan/ambassadeur.

Tot slot ontvingen wij veel verbetertips en suggesties waarvan sommige van strategische aard. Wij gaan de komende maande een aantal suggesties onderzoeken en houden u op de hoogte. Ook waren er een aantal reacties die uitnodigende tot een persoonlijk en direct contact door ons. Daar zijn wij graag toe bereid. Graag ontvangen wij in dat geval uw verzoek per email zodat wij u terug kunnen bellen.

Een van de meest voorkomende vragen was om af en toe te laten horen of zien we nog goed zitten. Vandaar dat we hierna zowel vooruitblikken als kritisch achterom kijken.
 

Marktpositie en visie 
Onze focus op dit moment ligt op de drie jaars tarieven omdat vrijwel alle indicatoren erop wijzen dat de energietarieven voorlopig zullen blijven stijgen. We maken bij deze overweging gebruik van de maximering van ACM opzegboetes waardoor de gemiddelde Energiekantoor deelnemer vrijwel geen risico loopt mocht deze verwachting anders uitpakken.

Met deze 3 jaars tarieven zitten we op dit moment maar liefst bijna 20% lager ten opzichte van de grote drie leveranciers. Dit geldt zowel voor tarieven van nieuwe deelnemers als verlengingen. Ook in vergelijking met de recente grote veilingen zitten we goed, vooral met onze drie jaar tarieven liggen we overal lager.

Als we terugkijken naar de afgelopen twee jaar dan kunnen we stellen dat we vanaf het dieptepunt medio 2016 onze concurrentiepositie steeds scherper hebben kunnen neerzetten. De oplettende deelnemer kon zien dat wij onze tarieven van april 2016 (voor belastingen) ongewijzigd  hebben weten te houden tot en met februari 2018. Dit, terwijl de energiemarkt een stijging liet zien zoals te zien is in onderstaande grafieken van de termijnmarkten.

8f6b08f0 f768 4cb8 8dc8 02278ed67ac8cf8ccccb d128 4b57 a98d 9b07f92605408f6b08f0 f768 4cb8 8dc8 02278ed67ac8 11c948703 e45e 4b2c bac9 3e1828369ea8

 

 

 

 

Bron: Nuon marktanalyse

De (grotere) marktpartijen moesten wel meegaan in deze structurele stijging die, zoals te zien is, nog steeds doorzet. Wij hebben uiteindelijk pas in februari 2018 onze tarieven iets moeten verhogen maar deze zijn dus nog steeds concurrerend in de markt.

Voor het grootste deel van de deelnemers (namelijk die voor drie jaar hebben gekozen) geldt dat er medio 2016 een gezamenlijke interventie heeft plaatsgevonden waardoor de toen uit onderhandelde scherpere tarieven nog steeds gelden en nu een jaar langer doorlopen, namelijk tot maart 2019! Dit was achteraf een zeer goede beslissing. Mooi blijven zitten dus.


Tot slot, de AVG
Wij willen u graag informeren over een verandering in onze Privacyverklaring die ingegaan is op 25 mei. Zoals u wellicht al elders hebt gelezen, is per die datum een nieuwe wet in werking getreden(bekend onder de namen AVG/GDPR). Dankzij deze wet krijgt u meer grip op welke informatie u met ons deelt en wordt het gemakkelijker om in te zien met wie wij die informatie delen.

De belangrijkste verbeteringen in ons Privacybeleid zijn:

- Wij hebben onze Privacyverklaring aangepast zodat deze beter te begrijpen is
- Informatie over uw privacyrechten en hoe u deze kunt uitoefenen​
- Hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen
- De rechtsgrondslagen op basis waarvan wij uw persoonlijke gegevens verwerken

U hoeft verder niets te doen. De wijzigingen gaan vanaf 25 mei automatisch in.
Wij blijven ons voor u inzetten. Mocht u nog vragen hebben, laat het gerust weten.

Met vriendelijke groet,

Namens het team van energiekantoor,

Bert van Egdom en Reinier Pijnenburg

PS: Wilt u ook verduurzamen? Denkt u aan zonnepanelen of een warmtepomp? 
Energiekantoor helpt! Bel een van onze energiearchitecten op 06 53784144