Nieuwsbrief december 2014

onderhandelingen leveranciers / Aktie EPA maatwerk

Energietarieven 2015:


Wij voeren inmiddels de jaarlijkse besprekingen met energieleveranciers over de tarieven vanaf 2015. Een aantal van u heeft aflopende vaste tarieven vanaf februari/maart 2015. Uiteraard anticiperen wij hierop en zullen u hierover berichten.
U hoeft dus niets te doen, wij informeren u tijdig!

De Energiemarkt:


Vanwege de onbalans tussen vraag en aanbod zagen we de olieprijs maar liefst 24% dalen in de laatste drie maanden. Vooral de sterk oplopende productie van schalieolie in de VS is hier debet aan. De VS produceert nu ongeveer 9 miljoen vaten per dag waardoor men bijna zelfvoorzienend is. Recent heeft de OPEC besloten de dagproductie niet te verlagen. De onbalans blijft voorlopig dus voortduren waardoor de olieprijs nog verder kan zakken. Ondanks de dalende olieprijs is er op het wereldtoneel nog veel onzekerheid waardoor er nog geen duidelijke trend mbt energietarieven kan worden waargenomen.

Elektriciteitsprijzen blijven binnen de bandbreedtes bewegen en we verwachten hier weinig verandering in. Ten aanzien van het gas moeten we vaststellen dat de buffervoorraden in Europa geheel vol zitten door de achterblijvende vraag. Mogelijk zien we op de korte termijn de gasprijs iets dalen.

Speciale ACTIE voor EPA maatwerkadvies!


Door in uw woning de vraag naar elektriciteit en gas te verlagen kunt u aanzienlijk besparen op uw energienota. Door de grote hoeveelheid technische innovaties op dit gebied gaat dit vaak gemakkelijker dan u denkt.

Wilt u nu actie ondernemen dan is een EPA maatwerkadvies zeker aan te raden!
Energiekantoor werkt hiervoor al jaren samen met onze partner Ecobouwadvies vanwege hun ruime ervaring met grote en complexe woningen. Hierbij is vooral maatwerk en een persoonlijke aanpak belangrijk.

Ecobouwadvies biedt alle deelnemers van Energiekantoor dit EPA maatwerkadvies nu aan:  actieprijs van € 299,-. incl. BTW

Meer weten?; klik op de link: Energieadvies

 
Wij blijven ons voor u inzetten. Ons doel is en blijft om vanuit een kwalitatief hoogwaardig deelnemers bestand goede condities in continuïteit te realiseren. Zodat u zich daar niet druk over hoeft te maken, ontzorgen dus!
 

Als laatste willen wij u ook dit jaar weer bedanken voor uw vertrouwen en wensen u een bijzondere decembermaand , prettige feestdagen en een voorspoedig en vooral gezond 2015 toe !