Nieuwe tarieven per 1 september 2015

Per 1 september worden onze tarieven voor 1 en 3 jaar vast verlaagd. Ten opzichte van 1 januari dalen de tarieven op stroom en gas ieder gemiddeld 10%.

Tevens hebben we het vastrecht omlaag kunnen brengen van € 4,95 naar € 3,30 inclusief btw per product per maand.