Nieuwe tarieven per 1 april 2016

Per 1 april zijn onze tarieven voor 1 en 3 jaar verder verlaagd.

Wij hebben weer uitstekende nieuwe tarieven uit weten uit te onderhandelen. Het tarief voor stroom is 18% gedaald en de gastarieven zijn gemiddeld 12% gedaald. Ook het vastrecht is omlaag gegaan en is nu € 3,30 inclusief btw per product per maand, een verlaging van 25% ten opzichte van de januari-tarieven.