Nieuwsbrief juni 2014

Deelnemers tevredenheids enquete

Beste Deelnemers van ons Energiekantoor.nl

In deze tweede nieuwsbrief dit jaar willen wij u vooral hartelijk danken voor het invullen van onze deelnemers tevredenheids enquête. Ruim 50 % van onze deelnemers heeft de tijd genomen deze enquête in te vullen. De meesten van u reageerden zelfs binnen een week!
Uw betrokkenheid bij het reilen en zeilen van Energiekantoor is blijkbaar groot en dat geeft ons motivatie, tezamen met de resultaten van de enquête, om nog beter in te spelen op uw wensen.

Uit de enquête bleek dat de mate waarin Energiekantoor aan uw wensen voldoet naar algemene maatstaven bovengemiddeld is. De score was 18% uitstekend  en 72% goed, maar ook 9% matig en helaas 1% slecht. Wij zijn  van mening dat dit beter moet kunnen. Daarom zijn wij u erkentelijk voor uw commentaar en uw suggesties. Wij gaan daar zeker wat mee doen. Enkele voorbeelden van suggesties waren een hogere frequentie nieuwsbrieven met kort relevant nieuws en verbetering van de oubollige weinig interactieve website.

Verder bleek ook dat u tevreden bent over onze leverancier Energiedirect. Met een score van 10% uitstekend en 77% goed is dit voor een energieleverancier zonder meer hoog te noemen. Ook hier kregen wij van u gelukkig veel suggesties de tevredenheid te verbeteren. Een veel voorkomende opmerking daarbij was de je/jij - aanspreekvorm zowel in woord als geschrift. Dit is helaas een (nog) bewuste beleidskeuze van Energiedirect. Wij blijven echter proberen dit onwenselijke tutoyeren van onze deelnemers te voorkomen. We houden u op de hoogte.

Na de zomerperiode volgt een volgende nieuwsbrief waarin wij u wat meer zullen vertellen over de huidige markt en onze propositie ten opzichte van andere aanbieders.

Wij wensen u een hele fijne zomer toe! (…zonder energiegedoe…)